<span class="style2">In het kadervan biodiversiteit, natuurbehoud en bescherming van ecologische waardenis het dynamisch beheer van populaties een verplichting. <br> Geenenkele soort levend wezen van een hogere orde leeft los van een anderesoort. <br> <br> Klok- of prikkeldraadpolitiek gebaseerd opniet-tussenkomst leidt tot vergroting van de bestaande onevenwichtentussen de aanwezige soorten. <br> Enkele vormen van natuurbehoud hebbenbegrepen dat interventie een absolute noodzaak is, wil men soorten ensoortrelaties beschermen. <br> <br> Jacht houdt zich rechtstreeks bezigmet een beperkt aantal diersoorten en onrechtstreeks met een massaplantensoorten en andere diersoorten. <br> <br> Tot het beheer van dedynamiek van grotere diersoorten behoort het uiteindelijke afschot.<br> Het nazoekwerk schrijft zich in bij niet onmiddellijkteruggevonden dieren bij afschot of bij aanrijdingen, stroperij, enz...<br> </span> <p class="tekst style1"><p class="style2">De V.Z.G. isontstaan op initiatief van gemotiveerde jagers die de noodzakelijkheidvan speurwerk op grootwild in Vlaanderen ingezien hebben. </p> <pclass="style2">De kennis is gebaseerd: </p> <p class="style2">- op dekennis van morfologie en fysiologie van de op te sporen diersoorten.<br> - op een perfecte verstandhouding tussen voorjager en een daartoespecifiek opgeleide hond en met inachtname van de ethische vereistenvan de moderne jachtgeest. </p> <p class="style2"><strong>Dehoofdbetrachting van de vereniging is gespecialiseerde ploegenvoorjager-hond ter<br> beschikking te kunnen stellen van al wie, waarook, wenst te laten nazoeken. </strong></p>

 
Nieuw nummer oproepen : 0495 22 49 27