Erkenning door de KKUSH

Na de herkenning van onze aanvraag tot lidmaatschap bij de Raad van Bestuur van 2014/07/25 , het College van Afgevaardigden ( ADD) van de Royal Union Cynologique Saint – Hubert ( KKUSH ) besloten in haar vergadering van oktober 2014 aan de vereniging Vlaamse Zweethonden Groep te herkennen als een van haar leden . De Vlaamse Zweethonden Groep is momenteel gekend bij de KKUSH onder het erkenningsnummer A 14 10 12 verbonden aan de 2D- sectie (lopende honden en Teckels).
In haar vergadering van 2015/01/31 , heeft het College van Afgevaardigden ( ADD) van de Royal Union Cynologique Saint – Hubert ( KKUSH ) , zelf een lid van de FCI ( Fédération Cynologique Internationale ) , ingestemd met de reglementen van werkproeven dewelke werden ingediend door Vlaamse Zweethonden Groep .
Het Comité van de vzw. Vda – AdD a.s.b.l. Vergadering der Afgevaardigden , heeft de eer en het genoegen u te laten weten dat de Algemene Ledenvergadering van de vzw, uw vereniging een defintief nummer heeft toegkent tijdens haar statutaire vergadering van 23/04/2016 .
Het aansluitingsnummer van uw club als effectief lid is : 1300 KKUSH – sectie 2D
Dit zijn regels die zullen gelden vanaf 2015.
Vanaf 2016 zullen deze testen op de kalender KKUSH verschijnen en aanleiding geven tot de toekenning van CACT en RCACT titels.