Selecteer een pagina

Aanrijding reewild .

Indien een ree na een aanrijding nog is afgesprongen ; is het uw plicht om een getrainde zweethond te laten komen . De leden van de Vlaamse Zweethonden Groep vzw beschikken over een vergunning van het Agentschap voor Natuur en Bos om ook buiten de openingstijden van een wildsoort het gewonde stuk op te sporen , zo nodig te doden en te vervoeren .Besluit van het afdelingshoofd adviezen, vergunningen, erkenningen & subsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos houdende afwijking conform artikel 33 van het Jachtdecreet

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
– het jachtdecreet van 24 juli 1991, artikel 33;
– het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014, artikel 59;
– het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van 1 januari 2020 houdende delegatie en toewijzing van bevoegdheden, artikel 5, §1 en artikel 25, §3.

Oefenterreinen .

De vereniging beschik over oefenterreinen welke enkel door de leden of personen op stage kunnen betreden worden . Dit steeds onder toezicht en aan de voorwaarden welke zijn opgelegd door de instanties . Deze zijn gelegen zowel in het Vlaamse als Waalse gedeelte .