Selecteer een pagina

GEDRAG VAN DE JAGER

Hier vind je meer info over het gedrag van de jager

Gedrag van de jager

Als we de naam van jager waardig willen dragen, zijn we verplicht tot de controle van het resultaat van een schot,ongeacht of het wild nu gewond of gemist werd. De controle gebeurt in drie fasen:
    
1. Observeer de reactie van het wild

2. Zoek naar schottekens

3. Zoek naar aanwijzingen in de vluchtrichting

– blijf kalm en vermijd andere honden op het spoor

– volg het spoor niet verder dan 50 meter

– loop naast het spoor, NIET EROP

- markeer de plaats van het aanschoot

– duid de vluchtrichting aan

Kamer

Zweet: Donker tot middenrood, soms blazig.

Inslag: Knallend

Aanschot: Middellang snithaar, zweet

Tekenen van het wild: Stijgt steil omhoog , vlucht snel af, hoofd vooruit.

Hoogblad

Zweet: Helrood blazig tot schuimachtig

Inslag: Knallend

Aanschot: Longdelen, lang snithaar diepe bodemverwonding

Tekenen van het wild: Strijgt voor stijl omhoog of breekt direct tesamen.

Lever

Zweet: Donker tot bruinrrod

Inslag: Dof

Aanschot: Kort tot middellang snithaar, zweetdruppels, leverstukjes

Tekenen van het wild: Kromt de rug en trekt langzaam weg

Nieren

Zweet: Donker tot middenrood

Inslag: Dof

Aanschot: Lang tot middellang snithaar, weinig zweetdruppels

Tekenen van het wild: Breekt in mekaar, springt snel weer op, vlucht uitgestrekt weg soms klagend.

Pens

Zweet: Middenrood met pensinhoud

Inslag: Dof

Aanschot: Middellang snithaar, weinig zweet, pensinhoud

Tekenen van het wild: Staat met de achterlopers, vlucht weg met gebogen rug, soms traag weggaan.

Krelschot

Zweet: Middenrood

Inslag: Hel

Aanschot: Langsnithaar, verstoorde bodem, gras, enz.

Tekenen van het wild: Breekt inmekaar, slaat met de lopers, komt meermaals overeind en vlucht strumpelend weg.

Mond

Zweet: Hel tot wazigrood

Inslag: Geen

Aanschot: Zeer kort snithaar, bot- en tandsplinters

Tekenen van het wild: Niet duidelijk te beoordelen, schudt soms het hoofd

Loper

Zweet: Middenrood

Inslag: Geen

Aanschot: Kort snithaar, beensplinters bij openbreuk veel zweet.

Tekenen van het wild: Knikt aan de getroffen loper, snelle vlucht op drie lopers

Vlees

Zweet: Middenrood

Inslag: Dof / knallend

Aanschot: Verschillend naargelang de plaats van de kogel, rijkelijk zweetstukjes.

Tekenen van het wild: Niet duidelijk, gaat meestal integengestelde richting van de getroffen zijde snel af.

Misser

Zweet: Geen

Inslag: Geen

Aanschot: Geen

Tekenen van het wild: Schrikvlucht