Selecteer een pagina

HOE HET BEGON

Hier vind je meer info over hoe de Vlaamse Zweethondengroep is ontstaan!

In 1994 tijdens de lessen van de gebruiksafrichting van jachthonden op het domein “de Zoete Waters” te Oud Heverlee ontstond het idee een initiatieles te geven over het zweetwerk. Het jaar nadien werd een dergelijke cursus uitgeschreven die van start ging met een 11-tal cursisten.
Het was een succes. Uit de gesprekken tijdens deze cursus kon men opmaken dat er in Vlaanderen nood was aan honden die men kon inzetten om wild na te zoeken. De steeds stijgende reewildpopulatie in Vlaanderen en de hiermee gepaard gaande gestegen interesse doen meer en meer jagers overschakelen naar de jacht op reewild.

Op de eerste vergadering dd. 14 mei 1995 werd vooropgesteld om georganiseerd zweetwerk in Vlaanderen te bespreken in samenwerking met de Koninklijke Sint-Hubertus Club. Er zouden nog verschillende vergaderingen volgen. Via het tijdschrift van de K.S.H.C.B. werd een eerste artikel “zweethonden: specialisten gevraagd” gepubliceerd. De eerste stap was gezet. Reactie bleef niet uit. Er werd vanuit verschillende hoeken uit het jachtmilieu positief gereageerd. In januari 1996 werd beroep gedaan op de V.Z.G. in wording om op een reetentoonstelling in Herent een infostand te plaatsen .Dit initiatief trok veel belangstelling. De motivatie om nu verder te doen groeide en op 18 februari 1996 werd tijdens een algemene vergadering de officiële oprichtingsakte ondertekend.
De Vlaamse Zweethonden Groep ontwikkelde snel dankzij enkele artikels en door de inzet van gemotiveerde personen die eenzelfde ideaal nastreefden. Op 20 april 1996 werden de laatste zaken in orde gebracht; o.a. statuten, reglementen, logo, enzovoort.
In mei kon men de V.Z.G stand reeds bewonderen op Hunting in Gent. Uiteindelijk op 23 mei 1996 werd de eerste Raad van Beheer bij mekaar geroepen en ging de Vlaamse Zweethonden Groep definitief van start.