Selecteer een pagina

WAT DOEN WE?

Vind hier alle info over wat we doen!

In het kader van biodiversiteit, natuurbehoud en bescherming van ecologische waarden is het dynamisch beheer van populaties een verplichting. Geen enkele soort levend wezen van een hogere orde leeft los van een andere soort. 
Klok- of prikkeldraadpolitiek gebaseerd op niet-tussenkomst leidt tot vergroting van de bestaande onevenwichten tussen de aanwezige soorten. Enkele vormen van natuurbehoud hebben begrepen dat interventie een absolute noodzaak is, wil men soorten en soortrelaties beschermen. 
Jacht houdt zich rechtstreeks bezig met een beperkt aantal diersoorten en onrechtstreeks met een massa plantensoorten en andere diersoorten. 
Tot het beheer van de dynamiek van grotere diersoorten behoort het uiteindelijke afschot. Het nazoekwerk schrijft zich in bij niet onmiddellijk teruggevonden dieren bij afschot of bij aanrijdingen, stroperij, enz… 
Voor grotere zoogdieren, zoals hert, ree, ever, damhert wordt dit nazoekwerk, zweetwerk genoemd. 
Er is een Europese tendens om het zweetwerk in te schrijven als een wettelijke ethische verplichting bij het jachtgebeuren. 
   
WERKING
   
De statuten van de Vlaamse Zweethonden Groep verplichten de deelnemende leden in het bezit te zijn van een specifieke zweethond, welke met vrucht een cursus en een voorproef heeft afgelegd en jaarlijks aan een onderhoudsproef deelneemt.
Nadien zal de voorjager op de lijst van de werkende leden worden geplaatst. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast en is voor iedereen beschikbaar.
Recentelijk zijn de VZG overgeschakkeld naar een nieuw telefoonnummer. Een oproep wordt gedaan naar het gsm nummer : 0495 22 49 27. Er zal steeds gezocht worden naar een voorjager welke het dichtst bij de plaats van het gebeuren is. Iedere oproep krijgt steeds een positief antwoord. Er is geen territoriale beperking.
Tijdens de jachtperiode (winter) bestaat de mogelijkheid dat een voorjager van de Vlaamse Zweethonden Groep zich ter beschikking houdt tijdens een drijfjacht. Inlichtingen hieromtrent kunnen bekomen worden bij het bestuur of door persoonlijk contact via de leden.