AGENDA

Hier vind je een overzicht van alle evenementen waar je ons kan terugvinden.

Agenda

28 maart TA proef te Oizy (Verplaatst naar latere datum…)

20 juni TA proef te Oizy

Oefendagen 2021 voor de leden worden nog gemeld via mail

Start cursus 2021 , januari 2021